Apple เองก็พัฒนา Siri ให้เข้าใจความต้องการของเรามากขึ้น แต่สิ่งนึงที่น่ารำคาญก็คือ มันยังอาจออกเสียงชื่อบางชื่อไม่ถูก

Siri

Siri

สิริเองก็ถือว่ายังมีจุดออ่อนเรื่องการออกเสียงโดยเฉพาะชื่อคนในภาษาต่างๆที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ จึงทำให้การเรียกชื่อคนนั้นอาจจะเรียกผิดได้ ถ้าใครอยากให้สิริเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง เราสามารถสอนการออกเสียงได้

ในการเปลี่ยนการออกเสียงนั้น ก่อนอื่นให้เราสั่งให้สิริบอกรายละเอียดของคนที่ต้องการก่อน ด้วยการสั่งให้อ่านออกเสียงชื่อของคนคนนั้น พออ่านออกเสียงเสร็จก็ให้เราบอกสริริว่า สิริ อ่านออกเสียงผิดนะ “Siri, you pronounced it wrong” จากนั้นสิริจะถามเราว่าใช่คนนี้หรือไม่ ให้เรากดที่ปุ่ม ใช่ (Yes) เสร็จแล้วสิริจะให้เราอ่านออกเสียงแบบที่ถูกต้องให้ฟัง เพียงเท่านี้มันก็จะจำว่าชื่อนั้นออกเสียงว่ายังไง ต่อไปในอนาคตถ้าคุณถามสิริให้จัดการงานเกี่ยวกับชื่อนี้ มันก็จะออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

ส่วนอีกวิธีนี้สามารถแก้ไขด้วยการพิมพ์ค่ะ ให้เราเข้าไปที่ข้อมูลการติดต่อของคนที่ต้องการ จากนั้นก็เพิ่ม field และเพิ่ม pronunciation section จากนั้นก็พิมพ์ชื่อแบบ phonetic หรือการเขียนการออกเสียงแบบเดียวกับที่เราเห็นในพจนานุกรม สะดวกวิธีไหนก็ลองไปใช้กันดูนะ

VIA T3