หลังจากที่เปิดทดสอบให้ผู้ใช้บางส่วนได้ทวีตข้อความได้มากขึ้นเป็น 280 ตัวอักษรมาตั้งแต่หลายเดือนก่อน มาวันนี้ทาง Twitter ก็เปิดให้ทุกคนทวีตได้ใช้งานแล้ว

Twitter

Twitter

ใครที่ใช้งานทวิตเตอร์เป็นประจำนั้นจะรู้ดีถึงข้อจำกัดในการใช้งาน ที่เราจะพิมพ์ข้อความแสดงความคิดของเราได้ครั้งละ 140 ตัวอักษรเท่านั้น เวลาที่เราต้องการจะสื่อสารเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะๆก็ต้องพิมพ์และทวีตหลายครั้ง  บางภาษานั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อจำกัดนี้อย่างภาษาจีน, ญี่ปุ่นหรือเกาหลี เพราะหนึ่งตัวอักษรนั้นจะมีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ภาษาไทยนั้นจะมีทั้งสระและวรรณยุกต์จึงทำให้การเขียนข้อความที่สั้นทำได้ยากกว่า

หลังจากที่ทาง Twitter ได้ทำการทดสอบเปิดให้ทวีตได้ 280 ตัวอักษรก็พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างแค่ 5% เท่านั้นที่พิมพ์มากกว่า 140 ตัวอักษร และมีเพียง 2% ที่พิมพ์ 190 ตัวอักษร นั่นหมายความว่าผู้ใช้ยังติดใจเสน่ห์ของการทวีตข้อความสั้นที่ได้ใจความอยู่ แต่ทวีตที่มีความยาวขึ้นก็มีผลดีนะ เพราะได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ติดตาม คนใช้เวลาอยู่ทวิตเตอร์มากขึ้น

การขยายจำนวนตัวอักษรใหม่นี้จะเปิดให้ใช้งานกันได้พร้อมกันทั่วโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานมากนัก ส่วนภาษาจีน, ญี่ปุ่นและเกาหลีจะยกเว้น ยังใช้งานได้ 140 ตัวอักษรเท่าเดิม

VIA TNW