นอกจากวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและตรวจจับการล้มแล้ว Apple Watch ที่จะออกมาในอนาคตจะสามารถตรวจจับก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่ได้

Apple Watch

เรียกว่าทาง Apple นั้นพยายามพัฒนา Apple Watch ให้เป็นอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ ทั้งการวัดการทำกิจกรรมต่างๆ, ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงตรวจจับการล้ม ล่าสุดมีการค้นพบสิทธิบัตรใหม่ เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซที่เป็นอันตรายในอากาศ โดยจะนำไปใส่ในนาฬิกาอัจฉริยะ, สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆที่จะออกมาในอนาคตเช่น อุปกรณ์ IoT และ Smart Home

ทาง PatentlyApple เป็นรายแรกๆที่ค้นพบสิทธิบัตรฉบับนี้ เค้ายกตัวอย่าง คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ให้เห็นภาพง่ายขึ้น ซึ่งก๊าซชนิดนี้เป็นก๊าซพิษที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากต่อปี เนื่องจากคนเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าสูดก๊าซชนิดนี้เข้าไปในร่างกาย เพราะมันไร้รส ไร้กลิ่นนั่นเอง เมื่อสูดเข้าไปมากๆทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

Apple Watch

ในสิทธิบัตรฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าทาง Apple จะฝังเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซเข้าไปบนไอโฟนหรือ Apple Watch เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอัตราย ซึ่งเซ็นเซอร์นี้จะมีขนาดเล็ก พัฒนาให้มีความเสถียรในการใช้งาน, เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานสารอันตราย และลดสัญญาณรบกวนการทำงาน แน่นอนว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงนั้นจะช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยค่ะ โดยคนที่ต้องทำงานในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายเป็นประจำ

ทาง Apple ได้ทำการจดสิทธิบัตรฉบับนี้ตั้งแต่ปี 2018 คาดว่าเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้ใช้งานได้จริง นั่นหมายความว่าเราต้องรอเวลาอีกสักพักใหญ่ๆถึงจะได้ใช้งานจริง

VIA BGR