แอปเปิ้ลเปิดตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้สามารถคัดกรองอาการของการติดเชื้อ ไวรัส Covid-19 ด้วยตัวเองแล้ว ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

แอปเปิ้ลได้พัฒนาทั้ง 2 แพลทฟอร์มนี้ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) หน่วยงานเฉพาะกิจไวรัส Covid-19 ของทำเนียบขาว และสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency Management Agency – FEMA) ซึ่งภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้จะมีแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 

ซึ่งในแบบสอบถามนี้จะถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ ได้แก่ ช่วงอายุ อาการป่วย ประวัติการเดินทาง และการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แต่จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใดๆทั้งสิ้น และเมื่อทำแบบสอบถามเสร็จสิ้นก็จะมีคำแนะนำแนวทางปฏิบัติตัวของผู้ทำแบบสอบถามว่าควรทำอย่างไรต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ยังสงสัยต่อการปฏิบัติตนในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคนี้


ทั้งนี้ สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบคัดกรองได้ที่เว็บไซต์ https://www.apple.com/covid19 หรือที่แอปพลิเคชัน https://apps.apple.com/us/app/id1504132184 (ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดในประเทศไทย)

 ทั้งนี้ แอปเปิ้ลยืนยันว่าจะไม่เก็บข้อมูลคำตอบของผู้ร่วมคัดกรองผ่านแบบสอบถามของแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นสิ่งที่แอปเปิ้ลให้ความสำคัญมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่อง Privacy

VIA Apple