ในช่วงการระบาดของ COVID-19 นี้ทำให้มีผู้คนเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ ทางโรงพยาบาล Seoul National University Hospital จึงนำหุ่นยนต์มาช่วยกรองอากาศทำให้คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลดีขึ้น

ทาง Seoul National University Hospital (SNUH) ได้เซ็นข้อตกลงร่วมกับ LG Electronics พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ในวงการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2019 แล้ว ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตของ COVID-19 จึงได้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งหุ่นที่นำมาใช้งานนั้จะมี 2 ตัวคือ CLOi CleanBot และ CLOi GuideBot

หุ่นยนต์ CLOiGuideBot นั้นจะทำหน้าที่เหมือนพนักงานต้อนรับ ทำหน้าที่วินิจฉัยอาการเบื้องต้นพร้อมกับวัดอุณหภูมิของร่างกาย รวมถึงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างเช่นอาการเกี่ยวกับระบบหายใจ ซึ่งมันจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องมาพบปะตัวต่อตัวกับคนไข้ ลดการแพร่เชื้อไปยังคุณหมอหรือพยาบาลได้ นอกจากนั้นข้อมูลที่เก็บมาจะส่งต่อสู่แพทย์เพื่อให้ตัดสินใจในการรักษาได้ทันที

ส่วนหุ่นยนต์ CLOi CleanBot นั้นจะเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับรถยนต์ไร้คนขับ สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางในตัวอาคารได้เอง ตัวหุ่นจะสามารถดูดสิ่งสกปรกที่อยู่ที่พื้น แถมภายในจะติดตั้งเครื่องกรองอากาศเอาไว้ ซึ่งฟิลเตอร์ที่ใช้จะเป็น H13 HEPA ที่สามารถดักจับเชื้อโรคและฝุ่น PM2.5 ได้

นอกจากนั้นทาง SNUH ยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้สู้กับ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้อง negative pressure rooms ,การตั้งแผนกฉุกเฉินรับมือ COVID-19 รวมถึงใช้ข้อมูลและการสื่อสารอย่างระบบ video consulting และ central monitoring system มาช่วยบริหารจัดการศูนย์ Mungyeong Public Medical Center ที่อยู่ในจังหวัดคย็องซัง ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

VIA Koreabiomed