ตามประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เหล่าธนาคารพาณิชย์จึงได้ออกประกาศเตือนลูกค้าที่ใช้บริการแอปฯธนาคารผ่านทางสมาร์ตโฟน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS รุ่นที่ต่ำกว่า iOS 10.3.4 และสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัตการ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root มาก่อน จะได้สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้.. ธนาคารไทยพาณิชย์ยังแสดงวิธีการอัปเดตระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android รวมทั้งวิธีการแก้ Jailbreak หรือ Root มาให้ผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอีกด้วย  

 

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบปฏิบัติการ iOS

 • เข้า Setting(การตั้งค่า)
 • เลือก General(ทั่วไป)
 • เลือก About(เกี่ยวกับ)
 • ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์)

ระบบปฏิบัติการ Android

 • เข้า Setting (การตั้งค่า)
 • เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)
 • เลือก Software Info.(ข้อมูลซอฟต์แวร์) 
 • ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)

 

 วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ 

ระบบปฏิบัติการ iOS

 • เข้า Setting (การตั้งค่า)

 • เลือก General (ทั่วไป)

 • เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์)

 • เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง) หากเป็นรุ่นที่ต่ำกว่า iOS 10.3.4 อยู่ก็ลุยเลยค่ะ..

 

ระบบปฏิบัติการ Android

 • เข้า Setting (การตั้งค่า)

 • เลือก Software Update(อัปเดตซอฟต์แวร์)

 • เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)

 

วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS

 • ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia หรือไม่ หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ Android

 • ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือไม่ หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

 

วิธีการแก้ไขหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS (Jailbreak) – ยกเลิกด้วย iTunes

 • เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เลือก Restore iPhone(กู้คืน iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android (Root) – ยกเลิกด้วยแอป SuperSU

 • เข้าแอป SuperSU
 • เลือก Setting(การตั้งค่า)
 • เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

**ติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน**

 

ทั้งนี้.. ธนาคารไทยพาณิชย์ยังแจ้งเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าได้ทำรายการคำสั่งโอนเงิน/ชำระเงินไว้ล่วงหน้าในแอป SCB EASY (“คำสั่งล่วงหน้า”) ธนาคารจะดำเนินการตามรายการคำสั่งล่วงหน้าต่อไป แม้ท่านจะไม่สามารถใช้งานแอปฯ SCB EASY ได้ตามข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการดังกล่าวจนกว่าท่านจะทำรายการยกเลิกคำสั่งล่วงหน้าผ่านแอป SCB EASY หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด

 

(Source)