หลังจากก่อนหน้านี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. เตรียมพิจาราณาในเรื่องการลงมติเห็นชอบต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้เคอร์ฟิวทั่วประเทศออกไปอีก 1 เดือน เป็นถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งมติเรื่องการเลื่อนวันหยุดพิเศษและวันหยุดราชการทุกวันในเดือนพฤษภาคมออกไปก่อน โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในภายหลัง ล่าสุด ทางโฆษกศบค. เผย ยังไม่มีมติเลื่อนวันหยุดในเดือนพฤษภาคม พร้อมย้ำมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการต้องรอมติ ครม.

โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระบุว่ากรณีมติการเลื่อนวันหยุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไป ได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล เป็นเพียงข้อเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้ยึดหลักการทางสาธารณสุข เนื่องจากหากมีวันหยุดก็จะก่อให้เกิดการเดินทางของคนจำนวนมาก สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้จะต้องรอการหารือจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (28 เม.ย. 63)

ส่วนกรณีการผ่อนปรนมาตรการจากการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลว่าเตรียมผ่อนปรนมาตรการเตรียมเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านอาหารที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ และจะมีผลในวันที่ 4 พ.ค. 63 ทางโฆษก ศบค. ยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีการลงมติถึงรายละเอียดเรื่องนี้ เพราะจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูล สถิติ ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญคือยังไม่มีการระบุวันที่ชัดเจนในการผ่อนปรนมาตรการ หากจะมีการผ่อนปรนนั้นจะต้องผ่อนปรนพร้อมกันทั้งประเทศ รวมทั้งยังต้องผ่านการหารือจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน