เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับแอปพลิเคชันด้านการศึกษา “StartDee” โรงเรียนออนไลน์แห่งแรก ที่ใช้เทคโนโลยีปลดล็อคข้อจำกัดการศึกษาไทย  เรียนฟรีพร้อมกันทั่วประเทศ 18 พ.ค.นี้

หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ผ่าน Facebook Fanpage ของ คุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เดินหน้าเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการศึกษา StartDee” ที่เปรียบเสมือน Netflix ของการศึกษาไทย” โดยนำเทคโนโลยีมาบูรณาการ ส่งเสริม และใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงที่สุด และพร้อมรับมือกับอนาคตการศึกษาไทยหลังโควิด-19 ที่จะพัฒนาสู่ new normal กับพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป

StartDee จุดเริ่มต้นที่ดีของทุกคน

StartDee เริ่มต้นด้วยภารกิจที่ต้องการปลดล็อกข้อจำกัดการศึกษาไทยแบบเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตผสานเข้ากับการเรียนในโรงเรียน โดยมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่ดี ภายใต้ 3   เสาหลัก ประกอบด้วย 1. มีคุณภาพ (Quality) 2. ราคาไม่สูง (Affordable) 3. เข้าถึงง่าย (Available)

การศึกษาที่ดี เท่ากับ คุณภาพที่ดี

เนื้อหาไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลา (Unlimited content anywhere, anytime) สำหรับทุกระดับชั้น ตั้งแต่  ป.1 – ม.6 ครอบคลุมทุกวิชาหลักในโรงเรียน และทักษะสำหรับอนาคต ผ่านประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interactive Learning Journey) และมีการพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่องจากความคิดเห็นผู้เรียน (Data-driven content) เพื่อนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ที่มีรายงานผลการเรียนรายบุคคล เนื้อหาที่ถูกดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการนักเรียนที่แตกต่างกัน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI

ฉีกรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ เมื่อกลุ่มหลักคือ GenZ

เมื่อต้องสื่อสารและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับกลุ่มเจนซี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิด และมีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมากที่สุด มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนหลายชั่วโมงต่อวัน ชอบความท้าทาย และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงรักในการเชื่อมต่อกับเพื่อนใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การเรียนรู้จึงจำเป็นต้องสนุก (Gamified Learning) ด้วยเนื้อหาที่มีความบันเทิงแต่มีสาระ (Edutainment) การเรียนที่เปรียบเสมือนการเล่นเกม มีรางวัลให้นักเรียน ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน และการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Learning) ผ่านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Community) การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน กิจกรรมพบปะเพื่อนใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกันจากทั่วประเทศ จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ StartDee นำมาใช้

เจาะลึกฟีเจอร์หลัก แอปฟลิเคชัน StartDee 

  1. StartDee Room ( .1 – .6 ) ห้องเรียนที่อัดแน่นไปด้วยหลายร้อยบทเรียนใน 7 วิชาหลักของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ทั้งในรูปแบบวิดีโอที่ปรับระดับความเร็วในการเรียนได้ แบบฝึกหัดที่วัดความเข้าใจ ชีทสรุปบทเรียน และอื่น ๆ อีกมายมาย ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตัวเองตามความต้องการได้อย่างไม่จำกัด โดยจะมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ ถือเป็นห้องหลักของ แอปพลิเคชัน StartDee เลยทีเดียว
  2. StartDee Daily Class คลาสเรียนประจำวัน ติวเสริมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะมีการสอบระดับชาติในปลายปีการศึกษา โดยมีการนำบทเรียนมาจัดเรียงเป็นตารางเรียนทุกเช้า วันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกวิชาหลัก และคั่นด้วยรายการพักสมองสนุกๆ
  3. StartDee Live Class คลาสเรียนสด ที่เป็นคลาสพิเศษเสริมในบางวัน โดยมีทั้งเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรและความรู้หรือทักษะนอกหลักสูตร ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ StartDee ยังมีแผนการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ที่เสมือนเป็นห้องแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น StartDee Room สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 , StartDee Room สำหรับทักษะแห่งอนาคต, Personal Development Room การพัฒนาความรู้ความสามารถรายบุคคล, Game Room ห้องเกม และ Social Room ห้องแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน

พันธมิตรภาครัฐเอกชน ร่วมขับเคลื่อน

StartDee ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาไทย ให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงที่สุด เริ่มจาก

  • เอไอเอส (AIS) ด้วยการนำจุดแข็งทางด้านโครงข่ายดิจิทัลพื้นฐาน (Digital Infrastructure) มาช่วยสนับสนุนอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ร่วมพัฒนาคอนเทนต์ด้านทักษะดิจิทัล พร้อมแผนความร่วมมือระยะยาวร่วมกันในเชิงนวัตกรรม พร้อมกับร่วมสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยการแจก “ซี้ดซิม” (ZEED SIM) ที่มากับการใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆ ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน StartDee อีกด้วย
  • การีนา (Garena) ดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับโลกที่คนออนไลน์ และคอเกมรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะรอบด้านให้เยาวชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ในส่วนของภาครัฐ StartDee ได้รับความร่วมมือจาก กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ในการร่วมทำงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนอีกหลายแห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมทดลองใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชัน