กรมการจัดหางาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ รองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลเพื่อการจ้างงานในรูปแบบ QR Code จับคู่คนหางานกับนายจ้างได้ตรงความต้องการมากขึ้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป จนกลายเป็นความปกติใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนรวมถึงรูปแบบและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  เป็นต้น ประกอบกับ การที่ภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลาย ให้บางกิจการได้เปิดดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งทำให้แรงงานบางส่วนได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยังพบว่า มีบางส่วนที่ยังคงว่างงานอยู่

กรมการจัดหางาน จึงได้ปรับมาตรฐานการให้บริการจัดหางาน แบบเชิงรุก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการหางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กรมการจัดหางานจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานรูปแบบใหม่ใน ชื่อ “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” โดยให้บริการรูปแบบ QR Code มีวิธีใช้งานง่าย 3 ขั้นตอน ได้แก่

1)เปิดเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th

2)ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

3)ไปที่เมนูดาวน์โหลดบัตรดิจิทัล Smart Job Wallet สามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android (ระบบ Android จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Mywallet ก่อน)

เราสามารถนำบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)”  ไปใช้ได้ 3 ช่องทาง  คือ 1. ทางระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทางนี้ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลแบบ Real Time เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับระบบ Smart Job 2. ที่สำนักงานจัดหางาน โดยนำบัตรดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประจำตัวนายจ้าง และบัตรประจำตัวประชาชน 3. งานนัดพบแรงงาน โดยไม่ต้องใช้เอกสาร (Paperless)

จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้ คือ