ทวิตเตอร์ ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ บนทวิตเตอร์เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกข่าวสารล่าสุดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ และการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย


เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลประจำปีและฤดูกาลของมรสุมเขตร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า และอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยในแต่ละปี ดังนั้นเพื่อขยายขอบข่ายฟีเจอร์การให้บริการแจ้งเตือนของทวิตเตอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทวิตเตอร์จึงร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (@DDPMNews), สภากาชาดไทย (@ThaiRedCross) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าปภ.ในฐานะหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้มุ่งสร้างแนวทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยแก่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางทวิตเตอร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจในด้านการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย ซึ่งการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสาธารณภัยแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลภาครัฐที่เชื่อถือได้  ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนและหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งยังช่วยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยอย่างดีที่สุด

นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์ กล่าวว่า ความโดดเด่นของทวิตเตอร์คือการเป็นศูนย์รวมของบทสนทนาระดับโลกเรียลไทม์และทันสมัยที่ทำให้ทุกคนทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง คุณลักษณะที่สำคัญนี้ทำให้ทวิตเตอร์เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ทันเวลาและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้น ทีมบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญนี้และใช้ทวิตเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในพื้นที่และแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการให้ความช่วยเหลือ การปฏิบัติการกู้ภัย และการตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ การเปิดตัวฟีเจอร์การให้บริการนี้จะช่วยต่อยอดความมุ่งมั่นของทวิตเตอร์ในการร่วมมือกับทุกฝ่ายในการให้การสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไป เพราะการแจ้งเตือนนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของภัยพิบัติแบบเรียลไทม์และอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลสำคัญล่าสุดบนท้องถนนและระบบสาธารณูปโภคที่ขัดข้อง และยังช่วยสร้างการเข้าถึงโดยตรงระหว่างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับทีมกู้ภัย

 

ฟีเจอร์บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ให้บริการการแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญและส่งเสริมข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหรือหลังการเกิดภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่เชือถือได้ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสื่อมวลชน โดยเปิดให้บริการเป็นภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการ iOS แอนดรอยด์ และ mobile.twitter.com

ทุกๆ ครั้งที่มีคนค้นหาด้วยคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ฟีเจอร์จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือบนทวิตเตอร์ การให้บริการแจ้งเตือนนี้จะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะโดยทีมงานของทวิตเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคำสำคัญที่เกี่ยวข้องจะสามารถแสดงผลการค้นหาได้ในทันที ตัวอย่างคำสำคัญที่ใช้ในการค้นหาในฟีเจอร์นี้ เช่นภัยพิบัติ”, “น้ำท่วม”, “แผ่นดินไหวเป็นต้น

นอกจากนั้น ฟีเจอร์บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆจะแสดงรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการรับมือกับภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย รวมถึงสื่อมวลชนที่กำลังรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถ กดติดตามลิสต์ ดังกล่าว เพื่อค้นหาหน่วยงานที่ต้องการและสามารถติดต่อได้ทันท่วงที