นักวิทย์ศาสตร์คิดค้น PEDOT สารเคลือบอิฐมอญธรรมดาที่เราใช้สร้างบ้าน เปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี่เก็บประจุไฟฟ้าเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้

นักเคมีจาก Washington University ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอิฐมอญอัจฉริยะที่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการพิสูจน์แนวคิดว่าสามารถทำได้จริง เมื่อต่อกับไฟ LED ขนาดเล็ก ไฟก็สว่างได้อย่างง่ายดาย

ทางนักวิจัยได้พัฒนาสารเคลือบโพลีเมอร์ PEDOT ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งสารนี้ประกอบด้วยนาโนไฟเบอร์เจาะเข้าไปในเนื้ออิฐทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำ คอยดูดและปล่อยประจุไฟฟ้า โดยมีสีแดงที่เห็นในอิฐมอญ ที่เป็นไอออนออกไซด์จะทำให้เกิดปฏิกิริยาพอริเมอไรเซชั่น

ตัวสารเคลือบนี้ยังมีคุณสมบัติกันน้ำ ซึ่งอิฐหนึ่งก้อนสามารถจ่ายไฟให้หลอด LED ได้ 5 นาที ส่วนอัตราการใช้งานนั้นจะเก็บไฟฟ้าได้ 10,000 รอบ จากนั้นความจุจะลดลงเหลือแค่ 90%

เป้าหมายในการพัฒนานั้นคือการใช้เก็บพลังงานไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน  นักวิจัยบอกว่ากำแพงที่ก่อโดยอิฐมอญเคลือบแบบนี้จะสามารถเก็บกักพลังได้พอสมควร โดยอิฐเคลือบ 50 ก้อนนั้นสามารถจ่ายพลังงานให้กับไฟฉุกเฉินได้ราวๆ 5 ชั่วโมง

ใครที่สนใจสามารถติดตามอ่านได้ในวารสาร Nature Communicationsได้เลยค่ะ

ที่มา Theengineer