คำทับศัพท์ที่ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตฯ

สมูทที (Smoothie)
ซับสไกรบ์ (Subscribe)
เมกะเฮิรตซ์ (Megahertz)
แฮปปีเบิร์ทเดย์ (Happy Birthday)
เคานต์ดาวน์ (Countdown)
แอดมิต (Admit)
– ตัวอย่างคำจากระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ก่อนหน้านี้เวลาเราจะเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักของราชบัณฑิตยสภาก็ต้องไปศึกษาหลักเกณฑ์เองที่เว็บของราชบัณฑิตฯ หรือดูไฟล์ที่ลิงก์นี้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีศัพท์ในหลักเกณฑ์พอสมควรแต่ก็ถือว่าน้อยมากสำหรับการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน จึงจะต้องเป็นในแนวทางศึกษาหลักเกณฑ์และทำความเข้าใจเพื่อนำไปปรับใช้เอง แต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคำที่อาจเกิดความสับสนได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะคำที่เราใช้จนเคยชินนั้นบางทีก็อาจสะกดไม่ถูกตามหลักทับศัพท์ของราชบัณฑิตฯ

ในตอนนี้ทางราชบัณฑิตฯ ก็ได้ออกระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาออกมาแล้วเพื่อความชัดเจนในการใช้และอ้างอิง โดยที่สามารถพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการไปได้เลยไม่ว่าไทยหรืออังกฤษ แม้แต่ภาษาอื่นเขาก็มีเหมือนกันนะ โดยที่คาดว่าภายในปีหน้าน่าจะมีคำศัพท์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยที่ก็แน่นอนว่าหากเราลองดูหลาย ๆ คำแล้วคำทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตฯ บางส่วนก็อาจจะมีความแตกต่างจากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเล็กน้อย แต่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความหวังดีของทางราชบัณฑิตฯ ที่อยากจะกำหนดหลักเกณฑ์และคำที่ถูกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่ต่อไปจะได้ไม่มีคำที่อยู่นอกหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นเยอะจนคนรุ่นต่อไปงงว่าทำไมคำนั้นไม่สะกดตามหลักเกณฑ์

อ้างอิง : ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา