ทวิตเตอร์ปิดบัญชี IO ของ 5 ประเทศ

ทวิตเตอร์ได้เปิดเผยผ่านบล็อกของตนเองว่าได้พบบัญชี IO (Information Operations) หรือบัญชีที่มีการปฏิบัติการด้านข่าวสารซึ่งขัดกับกฎของ Twitter ซึ่งทางทวิตเตอร์ได้มีการลบไปแล้วทั้งหมดในครั้งนี้กว่า 1,594 บัญชี ดังนี้

 1. IO จากประเทศไทย  จำนวน 926 บัญชี
  พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพไทย ได้แก่การที่บัญชีเหล่านี้มีความพยายามในการเผยแพร่เนื้อหาชื่นชมและสนับสนุนการทำงานของกองทัพบกและรัฐบาลไทย รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีการพุ่งเป้าโจมตีไปที่ขั้วตรงข้ามทางการเมือง
 2. IO จากประเทศคิวบา จำนวน 526 บัญชี
  พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนที่สนับสนุนรัฐบาล รวมถึง Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) และ Federación Estudiantil Universitaria (FEU)
 3. IO จากประเทศอิหร่าน จำนวน 104 บัญชี
  พบว่ามีการใช้ในการพูดถึงและเคลื่อนไหวในประเด็นอ่อนไหวต่าง ๆ เช่น เรื่องเชื้อชาติ การตายของ George Floyd และ Black Lives Matter มาเพื่อโจมตีรัฐบาลสหรัฐฯ
 4. IO จากประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 33 บัญชี
  พบว่ามีบัญชีแอบอ้างเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองของการ์ตาร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นผลบวกต่อรัฐบาลซาอุฯ
 5. IO จากประเทศรัสเซีย จำนวน 5 บัญชี
  พบว่ามีความเชื่อมโยงกับศูนย์ข่าวปลอมจัดตั้งโดยรัฐบาลรัสเซีย ทำหน้าที่ปฏิบัติการไอโอโดยเฉพาะ

โดยที่ก็น่าสนใจว่าก่อนหน้านี้ทาง Twitter ก็ได้มีลบและรายงานบัญชีของแต่ละประเทศมาเป็นระยะ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการรายงานเรื่อง IO ของประเทศไทย

อ้างอิง : Twitter Blog, Transparency Twitter