อาลีบาบา บิซิเนส สคูลเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นที่ 3  ยกระดับผู้ประกอบการไทยทั้งธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันฝึกอบรมภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ปร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนในภูมิภาค Gobi Partners เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นที่ 3 สำหรับประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและผลักดันให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจแบบดิจิทัลสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้ดีขึ้น ผู้ประกอบการไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2564

ตั้งแต่ปี 2562 อาลีบาบา บิซิเนส สคูล จัดโครงการ Netpreneur มาทั้งสิ้น 7 รุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 300 รายที่ได้รับการฝึกอบรม ที่ผ่านมีผู้ประกอบการไทยกว่า 70 ราย เข้ารับการฝึกอบรม ในปัจจุบัน โครงการได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากเดิมที่มีเพียงรูปแบบออฟไลน์เท่านั้น โดยจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ต้องการพัฒนาธุรกิจไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ                   อาลีบาบา บิซิเนส สคูล คาดการณ์ว่าการอบรมในรูปแบบออนไลน์จะช่วยขยายการเข้าถึงของโครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรอบรมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้าถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากอาลีบาบาและประเทศจีน อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์คล้ายๆ กันจากภูมิภาคเดียวกัน ผ่านการฟังบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการฝึกอบรม ผู้ร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน ความสำเร็จของอาลีบาบา อุปสรรคและความพยายามที่นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและแนวทางในการบริหารที่นำพาให้ อาลีบาบาเติบโตจากบริษัทสตาร์ทอัพที่เริ่มก่อตั้งมาเป็นไปเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซ ที่สร้างอีโคซิสเท็มเต็มรูปแบบอย่างทุกวันนี้

อาลีบาบามีบทบาทนำในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมหาศาลและนำมาสู่การค้นพบแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด วิกฤติโควิด-19 เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาลีบาบาจึงพัฒนาหลักสูตรมาเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น เราหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมหลักสูตรจากภูมิภาคต่างๆ และช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้  นายจาง ยู่ พาร์ทเนอร์ที่ อาลีบาบา กรุ๊ปและรองประธานกรรมการ กล่าว

ผู้ร่วมโครงการที่สมัครหลักสูตรออนไลน์ของอาลีบาบา Netpreneur จะได้รับ

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน
  • การเรียนรู้บทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆ และเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาของประเทศ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาลีบาบาอีโคซิสเท็ม รวมถึงบทเรียนและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการแลกเปลี่ยนโดยผู้บริหารอาลีบาบา
  • ข้อมูลเชิงลึกของเทรนด์สมัยใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ใช้พัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบธุรกิจและรูปแบบกลยุทธ์และวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

หลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของโปรแกรมออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตรฯ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจคเมื่อจบหลักสูตรเพื่อให้ให้ทดสอบความสามารถและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับสิทธิพิเศษในการเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน เมื่อมาตรการด้านการเดินทางได้รับการผ่อนปรน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเกณฑ์การรับสมัครได้ที่นี่