เฟอร์นิเจอร์เก่าอิเกียมีมูลค่า อิเกียออกคู่มือ 12 เล่ม ดัดแปลงวัสดุเฟอร์นิเจอร์เป็นของใหม่ใช้งานในรูปแบบที่ต่างไป ปลูกต้นไม้ บ้านนก รังเลี้ยงผึ้ง ยืดอายุการใช้งานแถมช่วยลดขยะได้อีก

IKEA ได้ออกคู่มือใหม่ในชื่อว่า Repurposeful Instructions เพื่อช่วยคืนชีวิตให้เฟอร์นิเจอร์เก่า ไม่ต้องถูกทิ้งในกองขยะ คู่มือแต่ละเล่นมนั้นจะอธิบายวิธีทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เฟอร์เก่ากลายเป็นของใหม่อีกครั้ง เช่น เราสามารถเปลี่ยนตู้เก็บของ IVAR ให้กลายเป็นตู้สำหรับเลี้ยงผึ้งได้ หรือจะเอาถุงช็อปปิ้ง FABRIKÖR มาสร้างเป็นสวนขวดสำหรับตกแต่งบ้านแบบเก๋ๆได้

ตัวคู่มือนั้นจะแบ่งออกมาเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ โครงการมือใหม่ที่เน้นการดัดแปลงที่ง่ายและรวดเร็ว (คู่มือจะมี 4-8 หน้า) ; โครงการระดับกลางที่มีความยากเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังจัดการได้ และโครงการขั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องมือช่างร่วมด้วย  ( คู่มือชั้นสูงจะมี 8-12 หน้า ตอนนี้มี 2 แบบคือการสร้างบ้านรังนกและรังเลี้ยงผึ้ง) ในเบื้องต้นนี้จะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดไปทำตามกันได้ 12 เล่ม ใครสนใจก็เข้าไปได้ ที่นี่

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ IKEA ออกโครงการแนวนี้ ย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่นอร์เวย์ก็มีการเปิดตัวโครงการ ‘The Trash Collection’ ที่เอาเฟอร์นิเจอร์เก่าที่เสียหายหรือถูกทิ้งเอากลับมาใช้ใหม่ ทาง Ami Warrington ของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารของ IKEA แคนาดาเชื่อมั่นในพลังของการกระทำเล็กๆที่สร้างความยั่งยืน ที่ผู้คนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน  นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่มุ่งสู่ธุรกิจหมุนเวียนเต็มรูปแบบภายในปี 2030

ซึ่ง IKEA พยายามช่วยลูกค้าและผู้ร่วมงานของเราเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง  Repurposeful Instructions แม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็สร้างความยั่งยืนด้วยความง่ายและการสร้างแรงบันดาลใจ