ก่อนหน้านี้อียิปต์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจโรคโควิด-19 เอนกประสงค์ที่มีชื่อว่า ซีรา 03 (Cira 03) โดยนักวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วัย 27 ปี เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการทดสอบ PCR และการวินิจฉัยทางการแพทย์เบื้องต้น  มารอบนี้นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัยน์ ชัมส์ (Ain Shams University) ในกรุงไคโร  ได้พัฒนาหุ่นยนต์พยาบาลเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดอีกครั้ง  หุ่นยนต์มีชื่อว่า “ชามส์” (Shams) ซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์ในภาษาอาหรับ  ทีมพัฒนาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์โดยมีฟังก์ชันต่างๆ อาทิ การสั่งการด้วยเสียง จอภาพแบบทัชสกรีน และระบบชาร์จแบตเตอรี่

ชามส์ ได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะทางเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อทำหน้าที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำยาจากแล็บไปยังห้องผู้ป่วย การเก็บตัวอย่างเชื้อจากห้องผู้ป่วยไปยังห้องแล็บ และการสนทนาทางวิดีโอระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ เพื่อลดการสื่อสารโดยตรงระหว่างแพทย์และผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ชามส์ยังสามารถฆ่าเชื้อทางเดินหรือห้องต่างๆ ของโรงพยาบาล และทำการวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้นผ่านการซักถามอาการและอุณหภูมิร่างกายได้อีกด้วย ซึ่งทีมนักศึกษามีการดูเเลการทำงานเเละสั่งการหุ่นยนต์ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั่นเอง