งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rockefeller University สหรัฐอเมริกา เผยให้เห็นว่ามี ผู้ติดเชื้อบางราย สามารถกลายเป็น Superhuman หรือยอดมนุษย์ที่ต้านทานต่อไวรัสก่อโรค COVID-19 ได้ นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นยังสามารถต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นได้อีกด้วยซึ่งมันถูกเรียกว่า “Super Antibody”

จากการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (ไวรัสก่อโรค COVID-19) บางราย เมื่อติดเชื้อเข้าไปในร่างกาย แล้วได้รับวัคซีน mRNA ปรากฏว่าร่างกายของผู้ป่วยสร้างภูมิคุ้มกันแบบผสม (Hybrid Immunity) ที่สามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ รวมถึงเชื้อใกล้ชิดกันอย่าง SARS-CoV-1 (ไวรัสโรคซาร์ส) และไวรัสอื่น ๆ ในค้างคาวและตัวนิ่มที่อาจติดต่อมายังมนุษย์ได้ด้วย

แม้จะเป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกัน แต่องค์ประกอบของไวรัส SARS-CoV-1 ต้นเหตุของโรคซาร์สในอดีต มีความแตกต่างกับไวรัส SARS-CoV-2 ของ COVID-19 อย่างมาก ถึงอย่างนั้นภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเหล่านี้ยังสามารถต่อต้านไวรัสเหล่านี้ได้ นั่นเป็นเพราะไวรัสส่วนใหญ่มักจะพัฒนาตนเองให้ต่อสู้กับภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อ หรือภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พวกมันอาจจะไม่สามารถพัฒนาตนเองเพื่อต่อสู้กับภูมิคุ้มกันแบบผสมเช่นนี้ได้

ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะว่าจะสามารถทดลองไปจนถึงขั้นที่เอาวิธีนี้มารักษา Covid-19 ได้ไหม แต่แอดก็ภาวนาให้นักวิจัยทำการวิจัยได้สำเร็จ เราจะได้สู้โรคร้ายนี้ได้สักที