ดีเดย์ปี 2565 สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้ารางเบาล้อยาง ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 6 ขบวน เพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1  คาดขนส่งผู้โดยสารได้ราว ๆ 3,590 คนต่อชั่วโมง พร้อมกับขยายการใช้งานไปยังสนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภาในอนาคต

ก่อนหน้านี้ไทยมีการนำระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover – APM) หรือ รถไฟฟ้ารางเบาล้อยางมาใช้กับรถไฟฟ้าสายสีทองโดย มีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการเดินรถ ซึ่งรถที่นำมาวิ่งก็คือ รถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 ที่ผลิตจากประเทศจีน

จุดเด่นของรถไฟฟ้าขบวนนี้คือ มาพร้อมความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนบังคับ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถเพิ่มหรือลดขบวนรถตามความหนาแน่นของการใช้งาน

ส่วนรถไฟฟ้าไร้คนขับสายที่สองที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยคือ รถไฟฟ้า APM ที่วิ่งเชื่อมต่อใต้ดินระหว่างอาคารผู้โดยสาร SAT 1 สนามบินสุวรรณภูมิ และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ในระยะทางราวๆ 1 กิโลเมตร โดยเริ่มทดสอบวิ่งจริงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

รถที่นำมาใช้งานที่สุวรรณภูมินั้นจะผลิตโดยซีเมนส์ ความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 210 คนต่อขบวน หรือประมาณ 6,000 คนต่อชั่วโมง ในกรณีที่มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มขบวนรถให้สอดคล้อง หรือในกรณที่เที่ยวบินน้อยก็ลดขบวนได้ ตั้งเป้าเปิดให้บริการจริงในเดือนเมษายนปี 2565

ทางสนามบินดอรเมืองเองก็มีการวางแผนที่จนำรถ APM มาให้บริการภายในปี 2466-2568 ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบาย Smart Mobility ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะ