การแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชะลอวัยและฟื้นคืนความเป็นหนุ่ม-สาว หนึ่งในความฝันของมนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานอาจกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนสู่ความเป็นไปได้ เมื่อทีมนักวิจัยจาก Salk Institute และ Genentech ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคนิคที่สามารถฟื้นฟูสภาพเซลล์ของหนูทดลองให้กลับมามีสภาพเยาว์วัยลงได้และที่สำคัญไม่มีผลข้างเคียงที่น่ากังวลด้วย

โดยทีมวิจัยได้ใช้สูตรยากระตุ้นกระบวนการย้อนวัยซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของสารประกอบ 4 ชนิดอันได้แก่ Oct4, Sox2, Klf4 และ cMyc เพื่อทำให้เซลล์ที่เติบโตเต็มที่แล้วในหนูชราให้เกิดกระบวนการย้อนกลับไปเป็นสเต็มเซลล์อีกครั้ง

ซึ่งจากผลการทดสอบในกลุ่มหนูทดลอง 3 กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยหนูอายุ 12 ถึง 22 เดือน(เทียบเท่าคนอายุ 35 ถึง 70 ปี), 15 ถึง 22 เดือน(เทียบเท่าคนอายุ 50 ถึง 70 ปี) และสุดท้ายกลุ่มอายุ 25 เดือนซึ่งเทียบเท่ากับคนอายุ 80 ปี

โดยผลที่ได้หลังจากที่เหล่าหนูทดลองได้รับยากระตุ้นการฟื้นฟูเซลล์นี้เป็นเวลา 1 เดือน กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มก็แสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูสภาพกลับไปมีลักษณะที่ดูอ่อนเยาว์ลง ไม่ว่าหนูจะมีอายุมากแค่ไหนก็ยังแสดงผลของการฟื้นสภาพย้อนวัยกลับได้ รวมถึงยังไม่มีการแสดงออกถึงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

แต่ทั้งนี้ทีมวิจัยได้เปิดเผยว่าสูตรการให้ยาเพื่อฟื้นฟูสภาพเซลล์นี้ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 7 เดือน ซึ่งยังคงต้องติดตามผลการรักษาต่อไปรวมถึงติดตามดูผลข้างเคียงต่อเนื่องหลังจากรับการรักษาครบ 7 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาว ก่อนที่จะพัฒนาและทดสอบในลำดับต่อไปรวมถึงการทดลองใช้ในมนุษย์

**************************************************************************************************

เป็นอีกความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์กับความพยายามในการยืดอายุขัยมนุษย์ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตการมีชีวิตเป็นอมตะอาจจะทำได้จริง

อ้างอิง:

https://interestingengineering.com/researchers-reversed-aging-mice

Cellular rejuvenation therapy safely reverses signs of aging in mice