keybowl_1.jpg

ที่เพื่อนๆ เห็นไม่ผิดหรอกค่ะ คีย์บอร์ดที่ซีกำลังจะแนะนำต่อไปนี้ ไม่มีปุ่มกดเหมือนคีย์บอร์ด

QWERTY ทั่วไปจริงๆ ค่ะ บางทีเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายๆ

ท่านที่ต้องพิมพ์งานทั้งวันไม่ต้องกังวลกับอาการป่วยที่เรียกว่า Carpel Tunnel Syndrome  

ก็ได้นะคะ…ออกนอกเรื่องไปตั้งไกล…ถ้าไม่มีคีย์ให้กดแล้วพิมพ์อย่างไรล่ะ?

orbitouch_1.jpg

orbitouch_3.jpg

orbiTouch Keybowl เป็นคีย์บอร์ดที่มีลักษณะคล้ายกับมีเมาส์สองตัววางคู่กันบนฐานที่มี

ลักษณะโค้งนูนเหมือนหลังคารูปทรงกลม (dome) ด้วยสิ่งทีเห็นนี้จะสามารถทำงานแทน

คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ โดยเวลาใช้งานให้เอามือทั้งสองขึ้นไปวางบนโดมทั้งสอง แล้วใช้

การเลื่อนไปในทิศทางต่างๆ คล้ายกับการใช้ทัชแพดบนโน้ตบุ๊ก ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่

ของโดมที่แตกต่างกันทั้งสองข้างจะแทนความหมายถึงการกดปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ด เช่น

ในรูปจะเห็นว่า การผลักโดมทั้งสองไปทางซ้ายจะหมายถึงการสั่งพิมพ์ตัว a ค่ะ แต่ถ้าโดม

ข้างซ้ายดันขึ้นขณะที่ข้างขวาดันไปทางซ้ายจะหมายถึงพิมพ์ตัว c เป็นต้น

keybowl_2.jpg

สำหรับการทำงานเป็นเมาส์ให้ใช้โดมข้างขวาแทนการเคลื่อนพอยน์เตอร์บนจอ ในขณะที่

โดมทางฝั่งซ้ายจะใช้แทนปุ่มคลิกของเมาส์ โดยถ้าเคลื่อนไปทางซ้ายก็คือคลิกซ้าย และ

ถ้าเลื่อนไปทางขวาก็คือคลิกขวาค่ะ ต้องขอออกตัวก่อนว่า ซียังไม่เห็นวิธีการใช้งานจริงๆ

นะคะ เพราะขณะเขียนเรื่องนี้ เว็บไซต์ของผู้ผลิตโดนถล่มจนแบนด์วิดธ์ไม่พอค่ะ 🙁 แต่ดูๆ

แล้วไม่น่าช่วยให้พิมพ์ได้เร็วกว่าคีย์บอร์ด QWERTY นะคะ สนนราคาอยู่ที่ 399 เหรียญฯ

หรือประมาณ 12,500 บาทค่ะ

(อืม…เพิ่งสังเกตเห็นว่าชื่อเว็บไซต์ของ keyboard อันนี้คือ keybowl.com คงเพราะมันมี

ลักษณะคล้ายชาม 2 ใบคว่ำอยู่บนแท่นจริงๆ ด้วยค่ะ ตั้งชื่อได้ง่ายและเห็นภาพดีนะคะ)

orbitouch_animation.gif