usb_owl_1.jpg 

เช้านี้มี Gadget น่ารักๆ มาฝากเพื่อนอีกเช่นเคย อันนี้เป็นของเล่นที่ช่วยคลายเครียดเวลา

ทำงานค่ะ แต่ไม่ต้องไขลาน หรือใส่แบตเตอรี่ให้วุ่นวายนะคะ เพราะอาศัยพลังงานไฟฟ้า

จากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานค่ะ

 usb_owl_2.jpg

USB Owl หรือนกฮูกยูเอสบี Gadget ที่แสนน่ารัก โดยมีหลักการทำงานง่ายๆก็คือ หลัง

จากเชื่อมต่อมันเข้ากับพอร์ตยูเอสบีของเครื่องแล้ว นำคลิป USB Owl ไปหนีบบนจอ

LCD  หรือตั้งไว้ข้างๆ ก็ได้ (ขึ้นอยู่กับแท่นที่เลือกใช้) ซึ่งเจ้านกฮูกน้อยจะทำท่าเหมือน

จ้องมองเราทำงาน โดยเวลาปกติมันจะหลับตาพริ้มไม่กระดุกกระดิกแต่อย่างใด แต่เมื่อ

มันตื่นขึ้นมา ดวงตากลมโตก็จะมองไปรอบๆ พร้อมกับโยกหัวไปมา เหมือนจะคอยให้กำ

ลังใจเราที่ยังนั่งทำงานอยู่ยังไงยังงั้นเลยค่ะ ก็เรียกได้ว่า เป็นของเล่นที่มีไอเดียน่ารักดี

เหมือนกันนะคะ สนนราคาอยู่ที่ 25 เหรียญฯ หรือประมาณ 800 บาทค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OaHM06VczLI]