kome_kami_switch_1.jpg 

เช้านี้มีเรื่องไฮเทคเด็ดๆ มาฝากเพื่อนๆ อีกแล้วค่ะ ล่าสุดญี่ปุ่นกำลังพัฒนารีโมทควบคุม

เครื่องเล่นไอพอดด้วยวิธีใหม่ โดยใช้การกระพริบตาของเจ้าของ ยกตัวอย่างเช่น พอเรา

หลับตาทั้งสองข้างหนึ่งวินาทีแล้วลืมตาขึ้น ไอพอดก็จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และถ้า

กระพริบตาอีกครั้งมันก็จะหยุดเล่นเพลง หรือกระพริบตาข้างขวา เพื่อให้เล่นเพลงถัดไป

ในขณะที่การกระพริบตาซ้ายเป็นการสั่งให้เล่นเพลงก่อนหน้านี้…ว้าว 😛

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าในญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบควบคุมที่มีชื่อว่า Kome Kami

Switch ซึ่งเป็นระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการกระพริบตา โดยมันจะ

แตกต่างจากการกระพริบตาตามธรรมชาติตรงช่วงเวลาที่ใช้ในการกระพริบต้องนานถึง 1

วินาที(ปกติจะใช้เวลาประมาณ 0.3-0.4 วินาที) ระบบถึงจะตรวจจับได้ว่า เพื่อนๆ กำลัง

สั่งให้สวิทช์ทำงานค่ะ

kome_kami_switch_2.gifkome_kami_switch_3.gif

Kome Kami Switch ประกอบด้วยชิปควบคุมการทำงาน และเซ็นเซอร์อินฟราเรด 1 คู่

ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ของบริเวณขมับทั้งสองข้าง โดยสวิทช์ที่ทำขึ้นมีขนาด

เล็กมากจนสามารถใส่เข้าไปในขาแว่นตาทั้งสองข้าง หรือชุดหูฟังก็ได้ค่ะ เมื่อเรากระพริบ

ตา เซ็นเซอร์จะตรวจจับได้ และส่งคำสั่งในรูปของสัญญาณไฟฟ้าจากชิปไปควบคุมให้

ไอพอดทำงานตามที่ต้องการ

ราสามารถใช้การควบคุมด้วยวิธีนี้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอย่างเช่น ทีวี แอร์ หรือ

แม้แต่ไฟในห้อง ซึ่งจะว่าไปแล้ว สวิทช์ที่ใช้การกระพริบตาทำให้เหมือนเรามีมือที่สามใน

การควบคุมแทนการหยิบจับในขณะที่มือทั้งสองข้างไม่สะดวก เช่น ผู้ดูแลคนแก่ ผู้ขับขี่

มอเตอร์ไซด์ หรือ นักไต่เขา โดยเฉพาะผู้พิการ นักวิจัยหวังว่า ระบบดังกล่าวจะถูกนำไป

ใช้ได้แม้กระทั่งกับมือถือ หรือไอโฟน หรือแม้แต่หุ่นยนต์รถเข็นคนไข้ และอุปกรณ์ใดๆ ก็

ตามที่ต้องการรีโมทควบคุมที่ใช้งานสะดวกสุดๆ อย่าง Kome Kami Switch ค่ะ