แร่หายากชนิดนึงถูกค้นพบจนได้…แถวมหาสมุทรแปซิฟิค แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการค้นพบแร่หายากนี้คือ มันเป็นส่วนประกอบสำคัญนึงในไอแพด…นวัตกรรมของโลก

นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้รายงานผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของแร่หายากชนิดนี้ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าพบแถวบริเวณรอบๆเกาะฮาวายเป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุต่างๆอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น แกโดลิเนียม, ลูทีเตียม, เทอร์เบียม และ ดิสโพรเซียม ซึ่งแร่เหล่านี้ถูกใช้ในการผลิตไอแพด, ทีวี LCD TV และสินค้าอิเลคทรอนิกค์อื่นๆ

ก่อนที่จะมีการค้นพบครั้งนี้ ผู้ผลิตและนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการขุดแร่ที่หายากและมีจำนวนจำกัด จีนซึ่งปัจจุบันสามารถขุดแร่นี้ได้มากถึง 97% ของโลก ณ เวลานี้ได้ตัดการส่งออกแร่หายากเหล่านี้ไปแล้ว

ถึงแม้ว่าแร่เหล่านี้จะถูกขุดพบในมหาสมุทรแปซิฟิค แถวๆฮาวาย แต่นั่นก็เป็นพื้นที่แค่ 1 ตารางกิโลเมตร สามารถผลิตแร่เหล่านี้ได้แค่ 1 ใน 5 ของปริมาณความต้องการใช้ในแต่ละปี จำนวนมันก็ยังน้อยกว่าที่ถูกค้นพบในแผ่นดินใหญ่ถึง 1,000 เท่า ซึ่งหลายๆคนก็กลัวว่าสินค้าอิเลคทรอนิกค์ต่างๆจะมีราคาถีบตัวสูงขึ้นมากเพราะขาดวัตถุดิบในการผลิตและในอนาคตจีนอาจจะเป็นผู้ผูกขาดแร่เหล่านี้เป็นรายเดียวของโลกก็ได้

VIA mashable