ภาวะวิกฤตน้ำท่วมเช่นนี้ เรื่องการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ถ้าขาดการติดต่อสื่อสารก็จะขาดการรับรู้ ขาดการช่วยเหลือต่างๆ เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในยามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมได้ เพียงแค่ออกแรงใช้มือปั่น โทรศัพท์มือถือเราก็จะถูกชาร์จไฟเข้าไป แต่ถ้าเราอยากใช้ได้นานๆหน่อย ก็อาจจะต้องเสียแรงปั่นนานหน่อยนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ORgDR9O4kZA]