จะทำอย่างไรเมื่อลิฟท์หนีบ หรือลิฟท์ค้าง ?

admin-ajax

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ux8XD2uJd2Q[/youtube]