ใครที่อยากลองเป็นไซบอร์กตอนนี้ฝันของคุณเป็นจริงแล้ว เมื่อมีการพัฒนารอยสักที่ติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เข้าไปแล้วทำงานได้จริง

xxl_tattoo1-970-80

รอยสักไฮเทคนี้พัฒนาขึ้นโดย Chaotic Moon Studios ที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยี รอยสักนี้เป็นรอยสักชั่วคราวค่ะไม่ได้ติดแบบถาวร ส่วนสีที่ใช้นั้นจะเป็นสีนำไฟฟ้า เมื่อติดชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์เข้าไปก็จะสามารถทำงานได้จริง เป้าหมายของการพัฒนารอยสักนี้ก็เพื่อใช้งานทางการแพทย์ สำหรับติดตามดูผู้ป่วยได้ เช่น การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, วัดความดันหรือสัญญาณชีพอื่นๆ ซึ่งวงจรไฟฟ้าที่ติดไปบนรอยสักจะมีบลูทูธรวมอยู่ด้วย ซึ่งมันจะเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนในการเก็บข้อมูล

ข้อดีก็คือผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ข้อมูลสามารถส่งไปยังมือถือและแพทย์ที่ดูแลอยู่ได้ทันที นอกจากการสอดส่องแล้ว มันยังสามารถช่วยเอามาใช้รักษาโรคบางโรคได้ เช่น มะเร็ง เวลาที่รักษาด้วยการฉายแสงก็จะใช้เป็นตัวกำหนดจุดฉายแสง เมื่อฉายเสร็จก็ลบรอยสักทิ้งได้

VIA Gizmodo