การสำรวจครั้งใหม่โดย Consumer Reports พบว่าผู้ใช้ไว้ใจ Macbook มากกว่าแล็ปท็อป Windows

apple-macbook-gold-2015-name-2-640x0

แน่นอนว่าเวลาจะซื้อของ เราก็ต้องอยากได้ของที่ทนทานไว้ใจได้ ไม่เสียง่ายๆ นั่นจึงเป็นที่มาของการสำรวจความคิดเห็น ว่าแล็ปท็อปยี่ห้อไหนไว้ใจได้มากที่สุด

ผลการสำรวจครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 58,000 คน โดยเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2015  แบรนด์ที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือ Macbook ซึ่งมีผู้ใช้ Macbook เพียงแค่ 10% ที่เครื่องเสียภายใน 3 ปีแรกที่เครื่องอยู่ใครอบครอง ส่วนที่สองได้แก่ แล็ปท็อปของ Samsung และ Gateway ที่มีอัตราเครื่องเสีย 16% ในกรอบเวลาที่เท่ากัน

นอกจากนั้นเค้ายังมีการนำจำนวนชั่วโมงที่ใช้งามาร่วมด้วย โดยคนจะใช้ MacBook เฉลี่ย 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วน Windows จะใช้งานเฉลี่ยที่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในส่วนของความพึงพอใจ ทางฝั่งผู้ใช้ Macbook มีความพึงพอใจสูงถึง 71% เรียกว่าสูงเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับความพึงพอใจของผู้ใช้ Windows  ที่อยู่ที่ 38%

VIA digitaltrends