Galaxy Note 7

ล่าสุดในต่างประเทศทาง Samsung แจกกล่องที่ออกแบบมาให้กันไฟ สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งคืนเครื่อง Galaxy Note 7 เพื่อความปอลดภัยในการขนส่ง

Galaxy Note 7

หลังจากประกาศหยุดผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ตอนนี้ทางซัมซุงได้ทำการเรียกคืน Note 7 จากคนที่ซื้อเครื่องไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการส่งคืนตัวเครื่อง ทางซัมซุงได้ส่งกล่องที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อกันความร้อน

กล่องส่งคืน Note 7 จะประกอบไปด้วยกล่องภายนอกที่เป็นลังกระดาษ 3 ชั้น ส่วนกล่องด้านในที่บุด้วยเซรามิกที่มีคุณสมบัติกันไฟ ซึ่งทางซัมซุงร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ก่อนใส่กล่อง ผู้ใช้จะต้องใส่ตัวเครื่องไปในถุงก่อนแล้วค่อยทำการปิดฝากล่อง

นอกจากนั้นบนกล่องยังมีคำแนะนำว่า ให้ขนส่งได้เฉพาะทางบกและทางเรือเท่านั้น ห้ามขนส่งโดยเครื่องบินเด็ดขาด

VIA theverge