ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก ทาง Casio จึงได้พัฒนา Lesson Pod หุ่นสอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ฟุตฟิตฟอไฟได้เก่งขึ้น

Lesson Pod

Lesson Pod

ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกอ่าน ฝึกพูด บ่อยๆ เพราะเรียนจากโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอ เพื่อทำให้คนญี่ปุ่นเก่งภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น ทาง Casio จึงได้พัฒนาหุ่นยต์สอนภาษาสำหรับใช้ในบ้าน

มันสามารถช่วยฝึกการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ, มีเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ให้เล่น, ช่วยสอนหลักไวยากรณ์และตอบคำถามที่คุณอยากรู้เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมันจะทำงานเชื่อมต่อกับแอปบนสมาร์ทโฟนที่คอยดึงคำศัพท์และเนื้อหาฝึกภาษาจากแหล่งต่างๆมาให้

นอกจากนั้นตัวหุ่นยังมาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำเพื่อให้คุณพาไปฝึกได้แม้แต่ตอนอาบน้ำ

Lesson Pod 2

แน่นอนว่ามันสามารถช่วยฝึกภาษาได้แค่เบื้องต้นเท่านั้น เพราะมันถูกโปรแกรมมาแล้วให้ตอบได้เฉพาะคำถามที่ตั้งไว้แล้ว ขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตว่าจะอัพเดทความสามารถใหม่ๆให้ถี่แค่ไหน

สำหรับคนที่สนใจ ทาง Casio เตรียมผลิตหุ่นยนต์ล็อตแรกจำนวน 3,000 ตัว โดยจะวางขายในราคา 30,000 เยน หรือประมาณ 9,300 บาทค่ะ

VIA Japantrends