การเต้นนั้นถือว่าเป็นอีกสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการบอกถึงเรื่องความสามารถของคุณในการทรงตัว แต่การบอกข้อมูลการเต้นนั้นถือว่าทำได้ยากพอสมควร จนกระทั่งมีการเปิดเผย Rhythm Shoes ร้องเท้าที่มีการบอกเรื่องเกี่ยวกับการก้าวเต้นของคุณ

โดยรองเท้าคู่นี้จะติดตั้งเซนเซอร์ทั้ง accelerometer, gyroscope, magnetometer เพื่อเชื่อมต่อกับ Smart phone แสดงการก้าวของคุณน้ำหนัก ความเร็ว เพื่อเป็นการบอกว่าคุณเต้นเป็นอย่างไร รวมถึงมีการสอดเรื่องการเต้นในโปรแกรมตัวนี้

เรียกได้ว่าใครเต้นไม่เป็นก็น่าจะซื้อมาใช้ แต่ตอนนี้ยังระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Indiegogo อยู่ซึ่งมีเป้าหมายถึง $40,000 หรือประมาณ 1,400,000 บาท ใครอยากให้รองเท้าคู่นี้เกิดขึ้นจริง ก็ระดมทุนเข้าไปถึงจะออกมาจริง ๆ

Via VentureBeat