ก่อนหน้านี้ Google ได้เพิ่มความสามารถให้กับ Gmail ด้วยการเพิ่มขนาดของ File ที่ต้องการแนบส่งได้สูงสุด 50MB โดยไม่ต้องฝากผ่าน Google Drive เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้น พอสมควร แต่นั่นยังไม่หมดเท่านี้เพราะล่าสุด Google ยังคงเพิ่มความสามารถในการแนบ File แบบอื่นเพิ่ม

โดยครั้งนี้มีการประกาศว่า Video Streaming ก็สามารถแนบได้เช่นเดียวกัน โดยหน้าตาของเครื่องเล่นวีดีโอผ่านอีเมล์นั้นจะมีหน้าตาเหมือนกับของ YouTube ที่สามารถเลื่อนและปรับความเร็วในการแสดงผล พร้อมกับ เลือกคุณภาพของ File ได้อีกดัวย จนทำให้คนที่ต้องการส่งวีดีโอ ไม่ต้องรอส่งผ่าน Messenger เป็นลิงค์อีกต่อไป ทั้งหมดนี้เริ่มใช้งานใน Gmail ได้เลย

Via GSMArena