ปัญหาหนึ่งของ Google ที่เกิดขึ้นอยู่ในการค้นหาคือ บางครั้งข้อมูลที่ได้นั้นยังไม่ได้เป็นความจริงเสมอไป ทำให้หลายคนนั้นตกอยู่ในปัญหาว่า ข้อมูลที่ได้นั้นเป็นจริง หรือไม่ ล่าสุด Google Search และ Google News ได้เพิ่มการตรวจสอบเนื้อหาทำให้รู้ว่าข่าวไหนจริงหรือไม่

โดยการทำงานจะมีคำว่า “Fact Check” ขึ้นมาในเนื้อหาเพื่อให้สามารถดูข้อมูลประกอบได้ว่าข่าวไหนคึอข่าวจริง หรือหลอก และมีการตรวจสอบกับสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงด้วย แต่แน่นอนว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่นั่นคือ การแยกมุมมองข่าวบางทีระบบไม่สามารถช่วยในส่วนนี้ได้  รวมถึงแยกความแตกต่างอีกด้วย

ซึ่งตอนนี้เปิดให้ใช้งานได้แล้วทั่วโลก

Via Google