หลังจากที่มีการทดลองบริการโทรออกด้วยเสียงของ Google Duo ซึ่งจะทำงานเมื่ออินเทอร์เน็ตมีคุณภาพแย่เท่านั้น ล่าสุด Google ได้เผยว่าจะพร้อมให้บริการตัวนี้ได้ทั่วโลกบน Apps Google Duo นั่นเอง

ซึ่งที่จริงแล้ว Google Duo ถือว่าเป็น Apps ที่ไว้ใช้โทรแบบเห็นหน้าเท่านั้น ซึ่งมีคู่แข่งได้แก่ FaceTime, Skype, WhatsApp, และ Viber แต่คงมองเห็นว่าถ้าอินเทอร์เน็ตช้าจนไม่สามารถใช้ Video Call ได้การทำให้ฟังได้แค่เสียงจะทำได้ดีที่สุด

แต่ระบบจะฉลาดกว่าตรงที่สามารถสลับระหว่างภาพและเสียงได้ ถือว่าออกแบบลงตัวพอสมควร ทั้งนี้คุณสามารถโหลด Google Duo ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android วันนี้

Via Phonearena