Taiwan Automotive Research Consortium (TARC) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจอสี HUD (head-up display) สำหรับฉายภาพสีลงบนกระจกหน้ารถได้

HUD

ปัจจุบันโปรเจคเตอร์แบบฉายภาพขึ้นไปบนกระจกรถเริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศ แต่ข้อจำกัดของจอประเภทนี้ก็คือฉายภาพได้แค่สีเดียว จึงทำให้บางจังหวะเรามองเห็นข้อมูลบนจอไม่ชัดเพราะกลืนไปกับวิวภายนอก แต่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการพัฒนาให้เครื่องฉายภาพสีเต็มรูปแบบได้แล้ว

มันสามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้ เช่น ความเร็วของรยนต์ถ การนำทาง แผนที่สถานที่โดยรอบ รายงานสภาพอากาศ รวมถึง VDO Call จากมือถือซึ่งถือเป็นจุดขายที่แตกต่างจากอุปกรณ์อื่นๆที่ขายในตลาด หลักการทำงานของมันก็คือใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวสร้างภาพ จากนั้นก็ใช้กระจกสะท้อนและขยายภาพให้ขึ้นไปโชว์บนกระจกหน้ารถผ่านจอใส combiner ซึ่งจะจำลองภาพให้เหมือนลอยอยู่กลางอากาศ อยู่ห่างจากคนขับประมาณ 2 เมตร ซึ่งตัวภาพนั้นจะใหญ่เทียบเท่ากับจอขนาด 26 นิ้วโดยมีความละเอียด 1,024 x 600

แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระวังเป็นอย่างมากก็คือ ถ้าแสดงข้อมูลมากเกินไปก็จะทำให้แย่งความสนใจของคนขับ ทำให้ละสายตาจากสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา เพราะฉะนั้นผู้ผลิตต้องเลือกโชว์เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นจริงๆ

ทาง TARC ตั้งเป้าที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ในไต้หวัน เพื่อนำเทคโนโลยีนี้ไปใส่ในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางขายจริง แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเริ่มขายได้เมื่อไหร่

VIA NIKKEIBP