สำหรับคนที่ใช้งานอีเมล์ของ Outlook บน Apps ที่ผ่านมานั้นมีเพียงเวอร์ชั่น Android ที่ยังสามารถติดตั้งส่วนเสริมเข้ามาได้ ในขณะที่ iOS ใช้ได้เป็นปีแล้ว ล่าสุด Microsoft ได้ปล่อยอัพเดตสำหรับ Outlook For Android ให้สามารถใช้ส่วนเสริมต่าง ๆ ได้

โดยปกติส่วนเสริมที่ Outlook มีได้แก่ Evernote, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Translator, Nimble, OnePlaceMail, Outlook Customer Manager, Smartsheet และ Trello แถมในกรอัพเกรดครั้งนี้ยังเพิ่ม JIRA MeisterTask, Gfycat และ MojiLala เข้ามาอีกด้วย

แม้ว่าจะรองรับส่วนเสริมแล้วแต่การเปิดใช้ ส่วนเสริมยังคงถูกจำกัดให้กับผู้ใช้งานบางคนที่มี Account ผูกกับ Office 365 ระดับองค์กร และคาดว่าจะเปิดให้กับผู้ใช้ Outlook ปกติตามมาและผู้ใช้งาน Gmail เป็นลำดับสุดท้าย เรียกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มาท่าจะง่ายกว่า

Via  Microsoft Office Blog