ในงาน Samsung Developer Conference 2018 ซัมซุงได้ เปิดตัว User Interface หรือส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบใหม่ที่จะมาใช้งานบนสมาร์ทโฟน Galaxy ใหม่ในอนาคต

Samsung One UI

One UI จะมีการออกแบบที่แตกต่างจาก Samsung Experience UI เดิมโดยจะเน้นไปที่ความสะดวกใช้งานมือเดียวเป็นหลัก สีสันสดใสขึ้นกว่าเดิม และความโค้งมนของหน้า UI ที่มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบของตัวเครื่องที่เป็นขอบโค้งอีกด้วย

Samsung One UI

One UI เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยการนําเครื่องมือและเมนูต่างๆที่อยู่ด้านบน ลงมาไว้บริเวณกลางจอ เพื่อเพิ่มความ สะดวกเวลา ดู เลือก หรืออ่านข้อความใหม่ ไม่ต้องเอื้อมให้เมื่อยมืออีกต่อไป

Samsung One UI

Night Mode โหมดที่หลายๆคนรอคอย ที่จะปรับ UI ให้กลายเป็นสีดำโดยเราสามารถตั้งให้ UI เปลี่ยนเป็นสีดำตามเวลาท่ีกำหนดได้อีกด้ว ย

Samsung One UI

ในส่วนของการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โดยจะนําส่ิงที่ใช้บ่อยทที่สุด ออกมาไว้ด้านบนและมีกรอบแยกหมวดหมู่ไว้ชัดเจน

นอกจากน้ี One UI ยังสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับตัวเครื่องได้อีกด้วย One UI เปิดให้ทดสอบแล้วในเดือนนี้บน Galaxy S9/S9 Plus และ GalaxyNote9 โดยจะเปิดให้ทดสอบในประเทศ สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี และ เกาหลีใต้ และเปิด Update สําหรับ ผู้ใช้ทั่วไปในเดือน มกราคม ปี 2019 โดยจะปล่อยให้กับ GalaxyNote9,S9/S9 Plus เป็นลำดับแรกและจะอัปเดตให้กับ Note 8 , S8/S8 Plus ด้วยในภายหลัง