ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเริ่มขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้มากขึ้น ดังนั้นการเข้าถึงได้ง่ายเป็นเหตุผลที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในโลกโซเบอร์ได้ เทรนด์ไมโคร ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ได้เผยแพร่รายงานการคาดการณ์ประจำปี 2020 โดยระบุว่า องค์กรต่าง ๆ จะเผชิญกับความเสี่ยงที่เติบโตมากขึ้นจากระบบคลาวด์ และซัพพลายเชน จากความนิยมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ ทำให้เพิ่มช่องโหว่ขององค์กรตั้งแต่องค์กรภาคเอกชนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมให้อ่อนไหวต่อความเสี่ยงจากภายนอกมากขึ้น

ปี 2020 การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น

คุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าในปี 2020 ที่จะมาถึง การโจมตีทางไซเบอร์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการคาดการณ์นั้นพบว่าเทคโนโลยีคลาวด์และไอโอที (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและเป็นที่นิยมมากขึ้น 

5G เป็นความท้าทายใหม่ในการรักษาความปลอดภัย

แน่นอนว่าเทคโนโลยีคลาวด์และไอโอที (IoT) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรอย่างมากนั้น เท่ากับเป็นการเสี่ยงให้ถูกการโจมตีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นผู้ให้บริการ Managed Service Provider (MSP) ทั้งหลายก็จะตกเป็นเหยื่อโจมตีมากขึ้น รวมทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ก็จะเป็นความท้าทายที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัย เพราะความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นอาจหมายถึงการถูกโจมตีที่ง่ายขึ้น 

เทรนด์ไมโครแนะองค์กรรักษาความปลอดภัย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมาย แต่มันก็แฝงมาด้วยความท้าทายที่ว่าจะจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะตามมาได้อย่างไร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบป้องกันที่ผสานเทคนิคการรักษาความปลอดภัยจากหลายยุคสมัย เพื่อครอบคลุมทุกลำดับชั้น และมีการเชื่อมต่อผสานการทำงานระหว่างกันในกลไกการรักษาความปลอดภัย ทางเทรนด์ไมโครจึงแนะนำให้องค์กรต่าง ๆ ปฏิบัติดังนี้

  • ยกระดับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการคลาวด์ และ MSP
  • คอยประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบช่องโหว่ขององค์กรภายนอกที่ทำงานร่วมกันเป็นประจำ
  • ลงทุนกับเครื่องมือด้านความปลอดภัยเพื่อสแกนหาช่องโหว่ และมัลแวร์ในองค์ประกอบที่มาจากเธิร์ดปาร์ตี้
  • พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่าง Cloud Security Posture Management (CSPM) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งค่าผิดพลาด
  • ตรวจสอบนโยบายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการใช้งานจากบ้าน และพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล