การสร้างเมืองน่าอยู่อัจริยะด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ของเมืองนั้นๆ เพื่อให้เกิดการเป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างสังคมเมืองที่ดีและน่าอยู่ เรื่องระบบความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วย 

MyMooban แอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการในหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม เพื่อเชื่อมต่อทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชน เช่น นิติบุคคล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และผู้อยู่อาศัยได้ทำงานแบบประสานกัน ได้ยกระดับแพลฟอร์มเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในปี 2020 ด้วยการพัฒนาต่อยอดแพลฟอร์มสำหรับงานด้านการรักษาความปลอดภัยภายใต้ชื่อ SGOC (security guard operation center) เพื่อยกระดับการบริหารและจัดการงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่แนวคิด Transforming Security

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการนำเทคโนโลยีมีใช้กับงานรักษาความปลอดภัย อย่าง AIS , Huawei , Acer , NIPA Cloud และ JimiLab

นับเป็นเรื่องที่ดี หากในหมู่บ้าน หรือ คอนโดมิเนียมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยผ่านเทคโนโลยี โดย SGOC จะเป็นระบบหลังบ้านที่ รปภ. สามารถเข้าถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน หรือ คอนโดมิเนียมในการอยู่ร่วมกัน 

ส่งท้าย ปี 2019 ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ถึงแม้ปีแรก จะพบปัญหามากมาย…

โพสต์โดย MY MooBan เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019

ภาพประกอบจาก Fackbook : MyMooBan