ใครที่เริ่มป่วยแล้วมีอาการสุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วอยากไปตรวจให้แน่ใจว่าติดรึเปล่า ตอนนี้ทาง NOSTRA Map ได้เพิ่มแผนที่ 18 สถานพยาบาล ที่ให้ค้นหาจุดที่สามารถตรวจไวรัส COVID-19 ได้

ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่สามารถตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของเครื่องมือและห้องแล็ปที่มีในโรงพยาบาลใหญ่ ถ้าเราอยากรู้ว่าที่ไหนตรวจได้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

ล่าสุดทางนอสตร้า แมพ (NOSTRA Map) แอปพลิเคชันแผนที่นำทาง ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ด้วยการเพิ่มชั้นข้อมูลพิเศษ  ช่วยแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีความพร้อมรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถรู้ว่าจะต้องไปที่ไหนพร้อมตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน

Nostra Maps

ส่วนใครที่มีอาการเสี่ยง เช่น ตัวร้อนวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ที่สามารถไปขอรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน

ข้อมูลจาก 18  ตำแหน่งบนแผนที่ที่สามารถตรวจ COVID-19 มีดังนี้

 • รพ. จุฬาลงกรณ์
 • รพ. ราชวิถี
 • รพ. รามาธิบดี
 • รพ. วิชัยยุทธ
 • รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล
 • รพ. พญาไท 2
 • รพ. พญาไท 3
 • รพ. แพทย์รังสิต
 • รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • สถาบันบำราศนราดูร
 • รพ. กรุงเทพคริสเตียน
 • รพ. พระราม 9
 • รพ. เปาโลเมโมเรียล
 • รพ. เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4
 • รพ. เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
 • รพ. เปาโลเมโมเรียลรังสิต
 • รพ. เปาโลเมโมเรียลเกษตร
 • รพ. เปาโลเมโมเรียลพระประแดง

สำหรับคนที่สนใจ สามารถดูพิกัดรับตรวจโรค COVID-19 บนแผนที่ได้ผ่านทางหน้า เว็บ หรือใช้งานผ่านแอปบน iOS หรือ Android