กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเซ็นทรัล ช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SME ที่เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการเปิดให้วางขายสินค้าของตนได้ทางเว็บไซต์ JD Central โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสินค้าทั้ง 2 กลุ่มนำสินค้าของตน มาจำหน่ายบนเว็บ JD Central ที่เป็นเว็บ e-Marketplace ที่มีสินค้าจำหน่ายมากมาย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ได้ถึง 30 รายการต่อร้าน


แถมยังช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความถนัดในการทำหน้าร้านออนไลน์ เช่น การทำกราฟฟิก การเพิ่มสินค้า รวมถึงการส่งสินค้าไปถึงมือผู้ซื้ออีกด้วย ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้บริการเว็บนี้ให้สามารถเข้าถึงสินค้า OTOP และ SME ได้โดยตรง และเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บ

จะมีการแยกเป็นหมวดหมู่เฉพาะสำหรับสินค้า 2 ชนิดนี้ต่างหากอีกด้วย แต่ทั้งนี้ ก็มีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายต้องปฏิบัติตามคือ สินค้าที่นำมาขายต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ผิดกฎหมาย และราคาสมเหตุสมผล

โดยในขั้นแรก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ให้เข้ามาจำหน่ายก่อนจำนวนกว่า 2,275 ราย โดยแบ่งเป็น

(1) ผู้ประกอบการ OTOP Select ที่เป็นสินค้าประเภท ผ้าและเครื่องแต่งหาย ของใช้ตกแต่งบ้านและของที่ระลึก และของใช้สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
(2) ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง และบริการอื่น ๆ

หากใครสนใจที่จะซื้อหาสินค้า OTOP และ SME สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่เว็บ JD Central ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
ที่มา commercenewsagency