ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. เตรียมพิจาราณาในเรื่องการลงมติเห็นชอบต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้เคอร์ฟิวทั่วประเทศออกไปอีก 1 เดือน เป็นถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งมติเรื่องการเลื่อนวันหยุดพิเศษและวันหยุดราชการทุกวันในเดือนพฤษภาคมออกไปก่อน โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในภายหลัง

รวมทั้งเตรียมผ่อนคลายมาตรการเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านค้าขนาดเล็ก ตลาดนัด โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป