เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกของ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  ด้วยการครองตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากผลสำรวจประจำปีจาก Asia’s Top 1000 Brands ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารด้านการตลาดชื่อดังอย่าง Campaign Asia-Pacific ร่วมกับผู้ให้บริการข้อมูลและการวัดผลระดับโลก หรือ Nielsenการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้รวบรวมผลสำรวจจาก 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจค้าปลีก, ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (F&B), และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ อิเลคโทรนิคส์ โดยผลสำรวจดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคผ่านกระบวนการการพิจารณาที่โปร่งใส นำมาซึ่งการจัดอันดับแบรนด์ที่เป็น “ที่หนึ่งในใจ” ของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ซึ่งในปีนี้ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้คว้าตำแหน่งอันดับ 1 ถึง 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ แบรนด์เอเชียที่แข็งแกร่งที่สุด, แบรนด์ที่มีรายงานด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด (กลุ่มสำรวจใหม่ในปี 2020), กลุ่มสมาร์ทโฟน, ทีวี, และ เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมการวิจัยได้ทำการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคจาก 14 แห่งในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้แน่ใจว่าภาพรวมของการสำรวจนั้นสมดุลและครอบคลุมถึงตัวแทนประชากรในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง จึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน