ต่อไปในอนาคตเราจะสามารถสร้างอุปกรณ์วัดสุขภาพได้ง่ายขึ้นเพียงแค่มีดินสอและปากกา วาดสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็นำไปแปะติดตัวเหมือนรอยสัก

นี่คืองานวิจัยที่น่าสนใจจากทีมนักวิทนยาศาสตร์จาก University of Missouri ประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์สวมใส่วัดสุขภาพจากปากกาและดินสอ ช่วยให้สอดส่องสุขภาพได้ง่ายขึ้น

งานวิจัยนี้นำโดย Zheng Yan ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะวิศกรรมศาสตร์ ได้ทำการศึกษาอุปกรณ์ biomedical ชนิดที่ติดกับผิวหนังพบว่า ส่นใหญ่มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 2 อย่างคือ ส่วนประกอบที่วัดข้อมูลชีวภาพและวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสำหรับห่อหุ้ม เช่น พลาสติก,ยาง ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลัก

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ประเภทนี้จะมีความซับซ้อนและมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เขาจึงคิดวิธีที่จะทำให้การผลิตมีต้นทุนที่ถูกลงและใช้งานง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือที่มีแค่กระดาษและดินสอเท่านั้น

ไส้ดินสอนั้นจะประกอบด้วยแกรไฟต์, ดินเหนียวและขี้ผึ้งผสมกันซึ่งปกติจะใช้นำมาใช้กับการเขียนและวาดภาพ ทางนักวิจัยพบว่าไส้ดินสอที่มีแกรไฟต์ 90% เป็นส่วนผสมนั้นจะสามารถเหนี่ยวนำพลังงานที่เกิดจากเสียดสีระหว่างดินสอและกระดาษ เพียงแค่เราวาดรูปลงไปเท่านั้น นอกจากนั้นตัวแกรไฟต์เองยังมีคุณสมบัติตรวจจับอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟ้าจากร่างกายของคนซึ่งจะสามารถใช้เป็นมาตรวัดเรื่องสุขภาพได้

เมื่อศึกษาลงลึกลงไปพบว่า ไส้ดินสอที่มีแกรไฟต์ 93% นั้นจะสามารถนำมาวาดภาพเพื่อสร้างเซ็นเซอร์ชีวภาพได้ดีที่สุด จากนั้นเขาจะใช้สเปรย์ชนิดพิเศษมาพ่นเพื่อให้กระดาษติดกับผิวหนังได้ดีขึ้น

การค้นพบในครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งด้านการแพทย์, การศึกษาและวิจัย เช่น ถ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับก็วาดภาพลงกระดาษแล้วนำมาติดกับร่างกายมาตรวจจับการนอน หรือในชั้นเรียนครูสามารถนำใช้กับการเรียนการสอน เป็นต้น

นอกจากนั้นตัวกระดาษเองยังสามารถย่อยสบายได้ในเวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น เรียกว่าไม่เหลือเป็นขยะให้รกโลก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ใครที่สนใจงานวิจัยสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences.

ที่มา missouri