Google ปรับนโยบาย ปรับการตั้งค่าให้ปิดการบันทึกเสียงการใช้งาน Google Assistant เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

ปกติเวลาที่เราใช้งาน Google Assistant นั้นทาง Google จะทำการเก็บเสียงพูดของเราไว้เพื่อทำการวิเคราะห์การทำงานซึ่งระบบจะเปิดการใช้งานอัตโนมัติไว้ แต่ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆต่างก็ถูกกล่าวหาว่า มีการแอบบันทึกเสียงของผู้ใช้เพื่อประโยชน์ด้านโฆษณา

ล่าสุดทาง Google ได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ Google Assistanant ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านลำโพงอัจฉริยะ, สมาร์ตโฟนหรือแอปต่างๆ เช่น Google Maps เรื่องของการเปลี่ยนนโยบายตั้งค่าเสียงพูดและบันทึกเสียงใหม่

โดยมีใจความว่า ทาง Google ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกเสียงใหม่ พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นำการบันทึกเสียงของเราไปใช้ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Google ที่ใช้งานอยู่  โดยทาง Google ได้ปิดการตั้งค่านี้ไว้เพื่อให้เราควบคุมการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ถ้าใครอยากให้ Google เก็บข้อมูลต่อสามารถไปเปิดในการตั้งค่าได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ที่มา XDA-developer