ก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี 2561 เราได้เห็น KNACKSAT ดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกปล่อยเข้าสู่วงโคจรไปแล้วครั้งนึง และในปีนี้ไทยเรากำลังจะปล่อยขึ้นอีกดวงแล้วด้วยการพัฒนาของเด็กมัธยมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

งานแถลงข่าวดาวเทียมดวงที่สองของประเทศไทย

ดาวเทียมดวงแรกฝีมือเด็กมัธยม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่วงโคจรอวกาศ โดยการพัฒนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ BCC Space Program โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยโตเกียว มาช่วยสอนปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทีมนักเรียนผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา

เด็ก 23 คนกับ 3 ปีในการพัฒนา

โดยที่ทั้งโครงการ BCC Space Program Season 1 นี้ใช้ระยะเวลารวมกว่า 3 ปีในการพัฒนาด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 23 คน จนออกมาเป็นดาวเทียมดวงเล็กดวงนี้ และล่าสุดได้มีการทดสอบดาวเทียมในสภาวะจำลองการอยู่บนอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมนำสู่ขั้นตอนการส่งขึ้นอวกาศ

ดาวเทียม BCCSAT-1

ลักษณะดาวเทียม

ดาวเทียมดวงนี้เป็นดาวเทียมขนาด 1U (10x10x10 ซม.) ประกอบด้วยกล้องจำนวน 4 ตัวในการเก็บภาพและแสงที่แตกต่างกัน โดย 3 ตัวเป็นกล้องฟิลเตอร์แยกสี RGB และอีกหนึ่งกล้องเป็นกล้องแบบสีปกติ

สถานีควบคุมและสื่อสารภาคพื้นดิน ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ

ภารกิจหลังจากนี้

หลังจากนี้จะมีการส่งดาวเทียมไปประกอบที่ประเทศอิตาลี และนำส่งขึ้นอวกาศโดยประเทศรัสเซียพร้อมกับดาวเทียมดวงอื่น ๆ จากทั่วโลก และในส่วนของภารกิจของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนต่อจากนี้เมื่อส่งดาวเทียมขึ้นสู่โคจรอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องคอยมอนิเตอร์ดาวเทียมไปเรื่อย ๆ โดยภารกิจจะเน้นเรื่องของการถ่ายภาพด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ดูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต่างๆในไทย ซึ่งในอนาคตเมื่อทำการขึ้นวงโคจรแล้วจะเปิดข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ http://bccsat.bcc.ac.th

ห้องและตัวรับสัญญาณดาวเทียม