เดือดร้อนกันใหญ่โตเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากทั่วโลกพบว่าบริการของ Google ใช้ไม่ได้กว่า 10 บริการ เช่น การส่งเมลหรือแนบไฟล์ใน Gmail ไม่ได้, การเพิ่มผู้ใช้ใน Google Docs ไม่ได้, ใช้ Google Drive แล้วมีปัญหา, รวมถึง Google Docs เองก็ด้วย

บริการ Google ทั้งหมดที่พบปัญหา

บริการ Google มีปัญหาทั่วโลก

บริการ Google มีปัญหาทั่วโลก

สามารถตรวจสอบสถานะบริการของ Google ได้ที่นี่

อ้างอิง : ENGADGET