คลื่น 700 MHz จะถูกนำไปใช้กับ 5G

ทุกพื้นที่ทั่วใครหากใครใช้เสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณให้รีบอ่านทำความเข้าใจกันโดยด่วน เพราะจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพื่อเรียกคืนคลื่นความถี่จากดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน (510 – 790 MHz) ย่าน 700 MHz (ตั้งแต่ 703 – 790 MHz) นำไปจัดสรรให้บริการ 5G ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป ทำให้หลายบ้านอาจจะต้องมาจูนทีวีกันใหม่ทั้งประเทศ

การใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ทั้งก่อนและหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคม

ทุกภูมิภาคต้องจูนทีวีกันใหม่

ดังนั้นตั้งแต่ช่วงกันยายนไปจนถึงธันวาคมจะส่งผลให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหรือดิจิทัลทีวีไม่สามารถรับชมได้ในบางพื้นที่ ทำให้เราต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Set Top Box) หรือดิจิทัลทีวี เพื่อให้ดิจิทัลทีวีกลับมารับชมได้อีกครั้ง

ช่วงเวลาที่แต่ละภูมิภาคต้องจูนทีวีใหม่

1. พื้นที่ภาคใต้เริ่มเดือน ก.ย. 2563

2. พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เริ่มวันที่ 5 ต.ค. 2563

3. พื้นที่ภาคเหนือเริ่มเดือน ต.ค. 2563

4. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเดือน พ.ย. 2563

5. พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก เริ่มเดือน ธ.ค. 2563 ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ส่วนกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบอุปกรณ์

สามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิทัลทีวีได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นแรกประชาชนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าที่บ้านรับสัญญาณดิจิทัลทีวีหรือไม่ ซึ่งการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีจะใช้เสาก้างปลา หรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณ ไม่ได้ใช้จานรับสัญญาณสีต่าง ๆ

วิธีการจูนปรับสัญญาณ

วิธีการปรับจูนกล่อง Set Top Box หรือดิจิทัลทีวี โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. กดเมนูบนรีโมต
2. เลือกคำว่าตั้งค่า หรือติดตั้ง
3. เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ
4. เลือก OK หรือ คำว่าค้นหา เมื่อสัญญาณกลับมาก็จะทำให้สามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้อีกครั้ง

อ้างอิง : กสทช.