หมดปัญหากวนใจของคนใช้โซลาร์เซลเลยก็ว่าได้ เพราะข้อจำกัดที่สำคัญของในการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลคือ สภาพอากาศ เพราะหากวันใดมีเมฆมาก ฝนตก โซลาร์เซลก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยถึงน้อยมากถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเพิ่มแบตเตอร์รีเข้าไปแล้วก็ตาม

ปัญหานี้เหล่าจะหมดไปแล้วเพราะกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Soochow ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้พัฒนา “แผงโซลาร์เซล ไฮบริด” โดยการใช้เทคโนโลยี Triboelectric nanogenerator หรือ TENG มาใช้ได้การดึงพลังงานกลจากการเคลื่อนไหวโดยการตกกระทบของเม็ดฝนมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สำเร็จ เพียงแค่เป็นเม็ดฝนเล็ก ๆ ก็สามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

ถึงแม้ว่าจะนำเทคโนโลยี TENG มาใช้ก็ไม่ได้เพิ่มนำ้หนักให้กับแผงโซลาร์เซลไฮปริดหนักขึ้นแต่อย่างใดและราคาก็ไม่ได้สูงมากอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในสภาพอากาศที่หลากหลาย เมฆครึ้ม ฝนตก ลงแรงเพียงใด ก็ผลิตไฟฟ้าได้ เป็นการปฏิวัติวงการโซลาร์เซลทลายข้อจำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพลังงานสะอาดสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ที่มา : Environment

TCDC

รูปภาพ : https://www.sunwindenergy.com/photovoltaics/scientists-developing-solar-cells-rainy-days