หลังจากที่ทางรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ   “เราชนะ” เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนโดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน เป็นจำนวน 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง  ลองมาดูกันว่าเงินจำนวนนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดขนส่งสาธารณะอะไรได้บ้าง?

Airport Rail Link

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” สามารถจ่ายค่าโดยสารได้ผ่านแอปผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับเจ้าหน้าที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เมื่อออกเหรียญโดยสารแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนเหรียญโดยสารคืนได้ในทุกกรณี

รถไฟฟ้า MRT

เราสามารถมาติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานีโดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ระบบจะทำการตัดเงินจากโครงการ “เราชนะ” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ส่วนข้อจำกัดคือ เมื่อออกเหรียญโดยสารแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนได้ทุกกรณี, ไม่สามารถใช้ออกเหรียญโดยสารประเภทเด็ก/ผู้สูงอายุ, ไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.

เราสามารถชำระค่าโดยสารรถโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ สถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสาร ของ บขส. ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ข้อจำกัดคือ ไม่สามารถใช้ซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วจะไม่สามารถขอคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

กรมเจ้าท่า

ทางกรมเจ้าท่าได้ให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

เราสามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์ “เราชนะ” กว่า 30 แห่งได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำบัตรโดยสารดังกล่าว มาใช้ชำระค่าบริการบนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.

กลุ่มรถแท็กซี่ และ รถจักรยานยนต์รับจ้าง

กลุ่มรถแท็กซี่ และ รถจักรยานยนต์รับจ้างสามารถลงทะเบียนในฐานะร้านค้า เข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริการ

ที่มา Facebook:  Airport Rail link/MRT Bangkok Metro/บขส./กรมเจ้าท่า/BMTA/สถานีข่าวกระทรวงการคลัง