เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา MRT ในกรุงไทเปได้ทำการเปิดบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ด้วยการเพิ่มบริการให้เช่าพาวเวอร์แบงค์ ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องเดินไปชาร์จตามจุดบริการชาร์จแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว เพราะพาวเวอร์แบงค์นี้สามารถเช่าแล้วพกติดตัวได้เลยและยังสามารถยืมจากสถานีหนึ่งแล้วเอาไปคืนอีกสถานีหนึ่งได้ด้วย

สามารถเช่าและคืนพาวเวอร์แบงค์ได้ที่จุดเช่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ  โดยรถไฟใต้ดินไทเปเพียงแห่งเดียวมีจุดให้เช่าถึง 134 จุด  และในทุกสถานี MRT และในห้างสรรพสินค้าใต้ดินทุกแห่งจะมีจุดเช่าอย่างน้อยหนึ่งจุดที่เอาไว้ให้บริการ  อัตราค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เอาไปใช้

นายกเทศมนตรีไทเปกล่าวในงานเปิดตัวว่า  “เราได้เปิดไทเปให้เป็นสนามทดลอง ซึ่งหมายความว่า หากคุณเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดใหม่ คุณสามารถมาที่เมืองไทเป และเราจะจัดเตรียมพื้นที่ให้คุณทดลองใช้ หากประสบความสำเร็จ เราจะปล่อยให้ธุรกิจขยายตัวและนำไปใช้จริง”

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://bit.ly/3pyfn5M